Zasady witryny

Operator

TechniVolt GmbH
Julius-Saxler-Straße 3
TechniPark
D-54550 Daun / Niemcy

Zarząd:
Stefan Kön
Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Wittlich HRB 44721
NIP: DE 324 823 202

TechniVolt jest spółką Fundacji LEPPER.

Kontakt

Telefon: +48 71 310 41 40 (pon.-pt. 8.00-16.00)
E-Mail: impressum@technivolt.de
Kontakt www.technisat.com/kontakt
Webseite www.technivolt.pl

Nota prawna

© TechniVolt GmbH - Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie oświadczenia bez gwarancji. Tekst, obrazy, grafika, dźwięk, animacje i filmy oraz ich układ na stronie www.technivolt.pl podlegają ochronie praw autorskich i innym prawom ochronnym. Wszelkie nieautoryzowane użycie marki TechniVolt lub znaków towarowych chronionych przez TechniVolt, w szczególności marketing produktów pirackich lub reklama takich produktów w związku z marką TechniVolt, będzie ścigane. Linki do treści tych stron są dozwolone tylko wtedy, gdy są one wyświetlane w całości bez ramek reklamowych na połączonej stronie. Sieciowanie (linkowanie do poszczególnych grafik) w celu wykorzystania objętości transferu z www.technivolt.pl jest niedozwolone. TechniVolt będzie ścigać naruszenia praw autorskich.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacje zawarte na tej stronie zostały dokładnie sprawdzone i są regularnie aktualizowane. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności ani nie gwarantujemy, że wszystkie informacje są zawsze kompletne, prawidłowe i aktualne. Dotyczy to w szczególności wszystkich linków do innych stron internetowych, do których odsyłają bezpośrednio lub pośrednio. Wszystkie informacje mogą być zmieniane, usuwane lub uzupełniane bez wcześniejszego powiadomienia.

Rozstrzyganie sporów online

Internetowe rozstrzyganie sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR-VO: Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/. TechniVolt GmbH nie jest zobowiązany do uczestniczenia w alternatywnych procedurach rozstrzygania sporów przed konsumencką komisją arbitrażową, ani TechniVolt GmbH nie uczestniczy w takiej procedurze.