Klauzula informacyjna

TechniVolt przetwarza Twoje dane osobowe. Niniejszy dokument opisuje, jakie dane osobowe może gromadzić Spółka TechniVolt GmbH (dalej jako: Spółka/Administrator), a także przedstawia sposób ich wykorzystania i ochrony wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

1. Administrator Danych

Administratorem przekazywanych przez Państwa danych osobowych jest:

TechniVolt GmbH
Julius-Saxler-Straße 3
54550 Daun
Telefon: +48 71 310 41 40
E-Mail: info@technivolt.pl
 

Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych firmy pod adresem
Telefon: +49 (0) 6592 712 1351
E-mail: datenschutzbeauftragter@technivolt.de

Organem nadzorczym ds. ochrony danych odpowiedzialnym za spółkę jest:
 

Komisarz Krajowy ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji Nadrenia-Palatynat
Skrytka pocztowa 30 40
55020 Moguncja
Telefon: +49 (0)6131 / 8920-0
Faks: +49 (0)6131 / 8920-299
E-Mail: poststelle@datenschutz.rlp.de

2. Szczegóły przetwarzania danych

Pliki dziennika serwera

Korzystając ze strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, zbieramy wyłącznie dane osobowe, które Twoja przeglądarka przekazuje na nasz serwer. Zbieramy następujące dane, które są nam technicznie niezbędne do wyświetlenia naszej strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa naszej strony internetowej:

  • adres IP
  • Data i godzina zgłoszenia
  • Różnica strefy czasowej względem czasu uniwersalnego Greenwich (GMT)
  • Treść wniosku (konkretna strona)
  • Status dostępu / kod statusu HTTP
  • ilość danych przekazywanych w każdym przypadku
  • Strona internetowa, z której nadeszło żądanie
  • Przeglądarka
  • System operacyjny i jego interfejs
  • Język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Dane są automatycznie usuwane po 14 dniach. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (nadrzędny prawnie uzasadniony interes). Nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu bezproblemowego działania strony.

Ochrona przed nadużyciami

Aby zapobiec ewentualnym atakom na nasze serwery, sprawdzamy dostęp odwiedzających naszą stronę internetową pod kątem nieprawidłowości i czasowo blokujemy odpowiedni adres IP (10 minut) w przypadku konkretnych podejrzeń. Zebrane w tym celu dane zostaną całkowicie usunięte po wygaśnięciu blokady. W przypadku podejrzenia naruszenia prawa zastrzegamy sobie prawo do zapisania adresu IP i szczegółów odpowiedniego dostępu poza wyżej wymienionymi okresami usunięcia i przekazania ich organom ścigania. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (nadrzędny prawnie uzasadniony interes), naszym interesem jest zapewnienie bezpieczeństwa serwera WWW i dostępności naszej strony internetowej.

Konto klienta

Do korzystania z naszych usług wymagane jest konto klienta. Po jego utworzeniu przetwarzane jest Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz numer karty kredytowej lub debetowej. Ponadto przechowywane są tam dane rozliczeniowe z datą i godziną procesów ładowania. W przypadku usunięcia konta klienta TechniVolt przetwarza te dane do celów rozliczeniowych przez kolejne 90 dni. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wypełnienie środków umownych).

Przetwarzanie płatności

Aby przetworzyć płatności, Twoje imię i nazwisko oraz numer karty kredytowej lub debetowej zostaną przesłane do dostawcy usług płatniczych. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wypełnienie środków umownych).

Śledzenie konwersji Google Adwords

Na naszej stronie korzystamy z funkcji śledzenia konwersji (oceny akcji docelowej wykonywanej przez użytkownika, np. zamówienia artykułu) z Google AdWords. W tym celu, po wyrażeniu przez Ciebie zgody, na Twoim komputerze zostanie umieszczony plik cookie, który umożliwi Ci rozpoznanie i śledzenie Twoich ruchów na naszej stronie internetowej. Zebrane dane są przesyłane na serwery Google w krajach trzecich, które mogą mieć niższy poziom ochrony danych. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji. Tutaj dowiadujemy się o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli jedną z naszych reklam. Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkowników. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Twoja dobrowolna zgoda).

Google (Universal) Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google (Universal) Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc. (www.google.de). Google (Universal) Analytics wykorzystuje metody, które umożliwiają analizę korzystania z witryny, takie jak tzw. „pliki cookie”, pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze. Wygenerowane informacje na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Aktywując anonimizację IP na tej stronie, adres IP jest skracany przed transmisją w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony przed zapisaniem. Google Anonimizowany adres IP Analytics przesłany przez Twoją przeglądarkę nie będzie łączony z innymi danymi z Google. Odwiedzając naszą stronę technisat.com, już zdecydowałeś, czy wyrażasz wyraźną zgodę na jej wykorzystanie, czy nie. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda) europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

3. Twoje prawa

Informacje, usuwanie i inne prawa: W każdej chwili możesz otrzymać informacje o przechowywanych na Twój temat danych (art. 15 Europejskiego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych). Ponadto, zgodnie z wymogami ustawowymi art. 16 do 21 Europejskiego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, masz prawo do poprawiania i usuwania swoich danych, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia dostarczonych danych.

Reklamacja: Masz prawo w dowolnym momencie skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych firmy w sprawie wszelkich skarg dotyczących przetwarzania Twoich danych. Jego dane kontaktowe podane są powyżej. Ponadto masz prawo wnieść skargę do dowolnego organu nadzorczego ds. ochrony danych. Organ nadzorczy odpowiedzialny za spółkę został wymieniony powyżej.

Cofnięcie / sprzeciw: Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, możesz ją w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się temu przetwarzaniu z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji. Będziemy dalej przetwarzać Twoje dane tylko wtedy, gdy istnieją wyraźnie uzasadnione i warte ochrony powody, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Prosimy o skierowanie odpowiedniego zapytania na podane powyżej dane kontaktowe.

Privacy Settings